Strona główna » Dokumenty » Inne dokumenty » Deklaracja dostępności - aktualizacja

Deklaracja dostępności - aktualizacja


Dostępność architektoniczna obiektu szkolnego przy ul. Wolności 14a - aktualizacja

Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wlkp. w Rydzynie od dnia 1 września 2023r.prowadzi zajęcia dydaktyczne w głównym budynku przy ul. Wolności 14a. Budynek szkolny przy ul. Wolności 15, będący własnością szkoły, obecnie jest użytkowany przez Szkołę Podstawową z Dąbcza.

Po modernizacji do budynku przy ul. Wolności 14a prowadzi pięć wejść.
Jedno z wejść jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie drzwi jest umieszczony dzwonek na wysokości 1 metra, który jest połączony z sekretariatem szkoły.
Dzwonek jest oznakowany. Osoba niepełnosprawna informuje pracownika szkoły
o przybyciu przez naciśnięcie dzwonka. Pracownik komunikuje się z petentem, pomagając w rozwiązaniu sprawy, w której się wstawił.

Budynek szkolny jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma barier architektonicznych. Nie posiada żadnych progów. W głównej części budynku na parterze osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim ma możliwość dojazdu do świetlicy szkolnej, auli i sal lekcyjnych – 7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Od dnia 1 września 2022r. szkoła posiada 3 platformy dla osób
niepełnosprawnych ruchowo.

Na parterze przy wejściu głównym – (w nowej części) znajdują się 2 platformy.
Jedna z nich umożliwia przemieszczanie się petentowi – (osobie niepełnosprawnej) na parter (starej części budynku), gdzie ma możliwość kontaktu z dyrekcją szkoły, oraz załatwienia spraw w sekretariacie, kadrach, księgowości oraz w gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego.

Druga platforma umożliwia przemieszczanie się na piętro (nowej części) budynku. Na tym poziomie znajduje się biblioteka, czytelnia i sale lekcyjne: 16,17,18,19,20,21,22,23 oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Trzecia platforma dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze (nowej części) budynku. Umożliwia osobie niepełnosprawnej przemieszczanie się
na piętro (starej części budynku). Petent, rodzic ma możliwość kontaktu
z nauczycielem uczącym na każdym poziomie.

Do pomieszczeń znajdujących się na poziomie „0” w (starej części): pracowni nr 1, gdzie odbywają się zajęcia z programu „ Laboratoria przyszłości”, pracowni nr 2 – (technicznej) i sal: 3,4,5,6 można przedostać się od zewnętrznej strony, tylnym wejściem do budynku.

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome
i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, który pełni funkcję przewodnika osoby niepełnosprawnej ruchowo, poruszającej się na wózku, wyspecjalizowanym w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu, co ułatwia osobie niepełnosprawnej poruszanie się po obiekcie szkoły. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Inne dokumenty
Autor informacji: Grażyna Gumula
Informację wprowadził: Grażyna Gumula
Opublikowany dnia: 2023-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2023-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie